Generalforsamling d. 27. februar 2023 kl. 18:00

Vi afholder generalforsamling mandag d. 27. februar kl. 18:00. Der er ikke spisning.
Dagsorden iflg. vedtægter.
Alm. klubaften frem til kl. 20 efter generalforsamlingen