Privatejede våben

For skytter der har privatejede våben, eller ønsker privatejede våben på SKV2 i foreningen, gælder følgende i henhold til skyttebogen.

Uddrag fra skyttebogen:

DGI SKYDNING SKYTTEBOG: 1. OKTOBER 2020 30. SEPTEMBER 2021

Kap. 1 - våbenlov | Side 14/247

3. Privatejede våben
Privatejede våben (medlemsvåben), der er omfattet af DGI’s skydeprogrammer og øvrige, godkendte aktiviteter, kan registreres i SKV.

4. Betingelserne for at kunne erhverve våben:

a. Lang- og kortdistancerifler, at medlemmet skal være fyldt 18 år, og er medlemmet mellem 16 og 18 år, skal forældremyndighedens  indehavere skriftligt give samtykke til en våbenpåtegning og påtage sig at sørge for våbnets opbevaring.

b. Pistoler/revolver, at medlemmet er fyldt 20 år, og at vedkommende har været aktivt skydende medlem af en skytteforening i mindst 2 år. Dette er opfyldt ved, at skytten mindst 6 gange om året har været foreningsaktiv med hovedvægten på aktiv skydning.

c. For fortsat at kunne besidde en pistol/revolver, skal ejeren være aktivt skydende medlem. Dette betyder at skytten mindst 4 gange om året skal være foreningsaktiv og fortrinsvis ved skydning.

d. For at kunne opnå tilladelse til grovpistol/revolver skal skytten yderligere have min. 1⁄2 års erfaring i tilsvarende våben. Ved ansøgning skal der vedlægges et oplysningsskema der videresendes til politiet fra SKV.

e. Bortkomst af våben og våbendele skal straks anmeldes til politi og skytteforening. Når skytten har modtaget en anmeldelseskvittering fra politiet skal SKV have en kopi, så våbnet kan blive slettet i SKV.

Du kan læse mere om regler og lovgivning her.