VÅBENEFTERSYN

Det er blevet tid til det årlige våbeneftersyn.
Alle med SKV2 våben skal møde op til kontrol inden udgangen af november måned. Eftersyn foretages på mandage i foreningens åbningstid.

Vel mødt

Ronnie